Naše storitve

Snaga1 IMG_6277

Si želite razviti svoj potencial na področju elektromobilnosti in integrirati električno mobilnost v svojo strategijo? Nudimo vam podporo pri razvoju električne mobilnosti v vaši občini, mestu in podjetju. V sklopu projekta EMOBILITY WORKS smo projektni partnerji razvili orodje, ki bi služilo kot pomoč občinam in podjetjem pri razvoju električne mobilnosti.  Za vsa morebitna vprašanja se lahko obrnete na nas!

Smernice za izdelavo akcijskega načrta (D.4.3.)

Pomoč za občine:

 1.    Primeri dobrih praks na področju električne mobilnosti
 2.    Proces uvajanja električnih vozil v vozne parke javnih služb in zasebnih podjetij
 3.    Statistični podatki o električnih vozil v Sloveniji
 4.    Primer lokalnih zainteresiranih strani
 5.    Analiza stanja (predloga)
 6.    Analiza voznega parka in infrastrukture (vprašalnik)
 7.    Izračun stroškov v življenjski dobe vozila (Life Cost Calculator)
 8.    Akcijski načrt (predloga)

Pomoč za podjetja:

 1.    Statistični podatki o električnih vozil v Sloveniji
 2.    Proces uvajanja električnih vozil v vozne parke javnih služb in zasebnih podjetij
 3.    Analiza voznega parka in infrastrukture (vprašalnik)
 4.    Izračun stroškov v življenjski dobe vozila (Life Cost Calculator)

 

Storitve za občine

Z namenom vzpostavitve  izvedljive in trdne strategije e-mobilnosti na lokalni ravni izvajamo celovit nabor storitev za občine:

 •         Celovita SWOT analiza mobilnosti na lokalni ravni
 •         Z orodjem za izračun življenjskega cikla vozila lahko naredimo pametno analizo voznega parka in proučimo možnosti prehoda na e-vozila
 •         Akcijski načrt za e-mobilnost predstavlja osnovo za odločitev lokalne politike in naložbeno alokacijo za implementacijo e-mobilnosti v občinah
 •         Orodje za sodelovanje z drugimi občinami, z namenom širitve aktivnosti
 •         Orodje za sodelovanje s podjetji

 

Storitve za podjetja

Podjetja imajo pomembno vlogo pri uvajanju e-mobilnosti, zato si želimo, da v sodelovanju z nami pripomorejo k izvajanju akcij na področju e-mobilnosti z usmerjanjem in možnosti omogočanja otipljivih naložbenih priložnosti za občine in občane.

 •         Promocije in prepoznavnost e-mobilnosti na različnih nacionalnih in mednarodnih konferencah/dogodkih
 •         Imajo pomembno vlogo pri dogovorih z občino, glede stališč za vlaganje v električne polnilne postaje ali električna vozila
 •         Širjenje e-mobilnosti v občinah in med občane
 •         Širjenje znanja o tehnologijah in njenih prednostih
 •         Sodelovanje pri dokončnem oblikovanju akcijskega načrta z zagotavljanjem pametnih in učinkovitih rešitev
 •         Pomoč pri premagovanju ovir na področju električne mobilnosti