Prednosti

 

Prednosti e-vozil!

E-vozila imajo številne prednosti:

  • Nižji obratovalni stroški: SSL (skupni stroški lastništva) so za e-vozila 5 do 6 krat manjši kot za vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem;
  • Čista in tiha mobilnost (ne proizvaja onesnaževanja s hrupom): motorji e-vozil so 3 do 4 krat bolj učinkoviti od bencinskih motorjev in zagotavljajo izjemno tiho in nežno vožnjo, kakor tudi hiter pospešek iz stanja mirovanja; brez dvoma je vožnja z e-vozilom nekaj posebnega in predstavlja glavno prodajno prednost ;
  • Zmanjšanje emisij CO2: ko električni motorji upravljajo z energijo iz obnovljivih virov energije, le-ti pomagajo zmanjšati emisije CO2, tako na lokalni kot globalni ravni;
  • Uporaba doma proizvedenih obnovljivih virov energije lahko zmanjša odvisnost od fosilnih goriv;
  • Manjši vzdrževalni stroški: e-avtomobili imajo malo gibljivih delov (ni sklopke in ne menjalnika), zato imajo motorji bistveno manjšo potrebo po vzdrževanju (in s tem povezanih stroških);

V zadnjih letih je bil narejen veliki napredek tudi na polnilni infrastrukturi. Z uporabo hitrih polnilnic se lahko e-vozilo napolni tudi ko voznik naredi majhen odmor. Standardne polnilnice napolnijo vozilo v 5 do 8 urah, odvisno od modela e-avtomobila.

 

Prava priložnost za vse!

Na trgu je vedno več različnih električnih vozil (e-kolesa, e-skuterji in e-avtomobili), ki so posledično tudi dostopnejši in cenovno ugodnejši. Zaradi porasta električnih vozil tudi finančno storitveni sektor ponuja fleksibilnejša posojila. Poleg prodajnih aktivnosti lahko podjetja vzpostavijo inovativne aplikacije, s pomočjo katerih je mogoče dostopati do e-transportnih storitev v hotelih in rekreacijskih objektih ali pa postavijo električne polnilne postaje pred podjetji.