Tukaj lahko prelistate in si preberete promocijsko brošuro, ki je bila izdana ob zaključku projekta E-mobility Works.
admin.si
V sredo, 11. maja 2016, je Energetska agencija za Podravje v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v okviru 25. mednarodnega posvetovanja - Komunalna energetika in EU projekta Emobility works, organizirala in izvedla konferenco.
admin.si
JAVNI POZIV 39SUB-EVOB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila
admin.si
Energetska agencija za Podravje vas v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in ŠGZ, v okviru 25. mednarodnega posvetovanja - Komunalna energetika in EU projekta Emobility works, vabi na konferenco »ELEKTROMOBILNOST NA POHODU – E-MOBILNOST DELUJE!«, ki bo v sredo, 11. maja 2016 v prostorih Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova ulica 17, Maribor med 11.00 in 14.00 uro.
admin.si
Promet postaja eden največjih onesnaževalcev našega okolja, tako po svetu kot v Sloveniji. Cestni promet je odgovoren za 26 % končne rabe energije in 24 % izpustov CO2 v ozračje.
admin.si
Slovenija sodeluje v projektu Srednje evropskih zelenih koridorjev (CEGC- Central European Green Corridors), katerega cilj je do konca leta 2015 vzpostaviti mrežo 115 hitrih polnilnic za električna vozila v Avstriji, Nemčiji, Slovaški, Sloveniji in na Hrvaškem, od tega 26 hitrih polnilnih postaj na avtocestnem križu Slovenija. Cilj projekta je zmanjšane odvisnosti držav od nafte in negativnih vplivov prometa na okolje.
V ponedeljek, 21. septembra 2015, je Energetska agencija za Podravje v sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico, v okviru regijskega sveta za energetiko, Evropskega tedna trajnostne mobilnosti in EU projekta Emobility works, organizirala delavnico na temo elektromobilnost za podjetja.
admin.si
Tako po svetu kot v Sloveniji postaja promet eden največjih onesnaževalcev okolja. Največ težav povzroča na urbanih območjih, posledice pa se kažejo v prometnih zastojih, hrupu, onesnaženosti zraka in povečanih vibracijah. Električna mobilnost postaja z okoljskega vidika vedno bolj zanimiva, ker ne ustvarja toplogrednih plinov. Poleg tega lahko električna vozila napajamo z elektriko iz obnovljivih virov energije. To pomeni pogon električnih koles, skuterjev in avtomobilov na električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov energije. Prednosti električnih avtomobilov so nižji stroški prevoza, vozila so tiha, manj obremenjujejo okolje zaradi škodljivih emisij, imajo manj sestavnih delov in so udobna.
admin.si
V torek, 7. oktobra 2014, je Energetska agencija za Podravje v sodelovanju z Mestno občino Maribor, Univerzo v Mariboru, Fakulteto za gradbeništvo in Zavodom Poslovno proizvodna cona Tezno, v okviru projekta, v Hotelu Habakuk v Mariboru organizirala in izvedla konferenco o trajnostni mobilnosti " OD TEORIJE K PRAKSI – PO AVTOCESTI ALI PEŠ?" Konferenco smo tako organizirali z željo po predstavitvi konkretnih, uspešno realiziranih domačih in tujih projektov s področja novega načina načrtovanja urbanega prometa. V okviru dogodka smo se srečali ponudniki in uporabniki mobilnostnih storitev ter skupaj iskali priložnosti za tesnejše vezi sodelovanja. Konference se je udeležilo 140 ljudi.
admin.si
Električna mobilnost postaja, tako zaradi odvisnosti od uvoza fosilnih goriv kot zaradi onesnaženosti zraka in cene energentov, vedno bolj pomembna. Zato strategije in dokumenti na nivoju EU in v Sloveniji temu področju napovedujejo vedno večji razvoj. V ta namen je Energetska agencija za Podravje, v sodelovanju s Konzorcijem slovenskih energetskih agencij, v okviru evropsko sofinanciranega projekta ELEKTRIČNA MOBILNOST DELUJE! (EMOBILITY WORKS!) dala pobudo za ustanovitev Konzorcija slovenskih občin, ki aktivno delujejo na področju električne mobilnosti.
admin.si
Energetska agencija za Podravje v okviru evropsko sofinanciranega projekta ELEKTRIČNA MOBILNOST DELUJE (EMOBILITY WORKS), je v četrtek, 18. septembra 2014, na Trgu Leona Štuklja v uporabo Mestni občini Maribor, in sicer Uradu za komunalo, promet in prostor, predala električno kolo.
admin.si
  • Page 1 | Record from 1 to 6 of 12