Επιχειρήσεις

Τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν μια βιώσιμη, πρακτική και οικονομικά ελκυστική επιλογή για τους εταιρικούς στόλους και το έργο μας δίνει στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να θέσουν ξανά σε προτεραιότητα τις περιβαλλοντικές τους πρωτοβουλίες και να χρησιμοποιησούν ηλεκτρικά οχήματα. Για να γίνει αυτό, οι εταίροι του έργου εφαρμόζουν μια σειρά από εργαλεία αξιολόγησης, μέσω των οποίων διερευνούν τις διαφορετικές δυνατότητες ενσωμάτωσης της ηλεκτροκίνησης στην εκάστοτε επιχείρηση.