Οι Υπηρεσίες μας

Υπηρεσίες προς Δήμους

Για την ανάπτυξη και την εξάπλωση της ηλεκτροκίνησης σε επίπεδο δημοτικό και με σκοπό τη δημιουργία μιας εύκολα εφαρμόσιμης και σταθερής στρατηγικής, έχει αναπτυχθεί και υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους Δήμους στο πλαίσιο του έργου:

- Μια συνολική Ανάλυση SWOT για τις μετακινήσεις σε τοπικό επίπεδο

- Χάρη στη χρήση ενός εργαλείου Κόστους Κύκλου Ζωής, μπορούμε να παρέχουμε ολοκληρωμένη ανάλυση των δημοτικών στόλων, ενημερώνοντας τους Δήμους για τις δυνατότητες αντικατάστασης υφιστάμενων συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά

 - Ένα Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης σε Δήμους, γεφυρώνοντας τις τοπικές πολιτικές και πιθανές επενδύσεις, για την ενσωμάτωση ηλεκτρικών οχημάτων στους δημοτικούς στόλους και την εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

- Ένα σύνολο εργαλείων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και σε άλλους Ευρωπαϊκούς Δήμους

- Ένα σύνολο εργαλείων για την συμμετοχή των επιχειρήσεων στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης

 

Παρακαλούμε όπως δείτε πρώτα το D4.3 Εργαλειο Σχεδιου Δρασης για την Ηλεκτροκινηση κι έπειτα τα παρακάτω χρήσιμα αρχεία.

Roll-up

αφίσα

φυλλάδιο

Ενημερωτικο Δελτιο

Έντυπο Ανάλυσης Υπάρχουσας Κατάστασης

Έντυπο Σχεδίου Δράσης για την Ηλεκτροκίνηση

Σχεδιάγραμμα Ενδιαφερόμενων

Υπολογισμός Κόστους Ζωής

Ερωτηματολόγιο Υποδομών Ηλεκτροκίνησης σε Δημο

Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Στόλου δημοτικου

 

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Οι Επιχειρήσεις έχουν θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης κι επιθυμούμε να συμβάλλουν στην υλοποίηση του έργου, υποστηρίζοντας κατάλληλα τις ενέργειές μας και δημιουργώντας για τους Δήμους και τους πολίτες, προοπτικές για απτές επενδυτικές ευκαιρίες. Μέσω του έργου, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να οφεληθούν από τα παρακάτω:

- Προώθηση και προβολή των επιχειρήσεων σε όλα τα Εθνικά και Διεθνή συνέδρια και δρώμενα στο πλαίσιο του έργου EMobility Works

- Καθορισμός, σε συνεργασία με τους Δήμους, των κατάλληλων επενδύσεων στον τομέα της ηλεκτροκίνησης (οχήματα και σταθμοί φόρτισης)

- Διάδοση της ιδέας της ηλεκτροκίνησης σε Δήμους και πολίτες

- Διάδοση των τεχνολογιών και των πλεονεκτημάτων της ηλεκτροκίνησης

- Συμμετοχή στην οριστικοποίηση των Σχεδίων Δράσης, παρέχοντας έξυπνες και αποτελεσματικές λύσεις 

- Πρωταγωνιστική θέση στην εύρεση τρόπων για να ξεπεράσουμε τα πραγματικά εμπόδια στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης

 

Παρακαλούμε όπως δείτε πρώτα το D4.3 Εργαλειο Σχεδιου Δρασης για την Ηλεκτροκινηση κι έπειτα τα παρακάτω χρήσιμα αρχεία.

Roll-up 

αφίσα

φυλλάδιο

Ενημερωτικο Δελτιο

Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Στόλου εταιρικου

Ερωτηματολόγιο Υποδομών Ηλεκτροκίνησης σε Εταιρεια

Υπολογισμός Κόστους Ζωής