Yleistä

  

Sähköisen liikenteen edistämisessä kuntien roolina on luoda puitteet sähköisen liikenteen kehittymiselle esimerkiksi rakentamalla latausinfrastruktuuria, investoimalla sähköisiin ajoneuvoihin ja tarjoamalla yksityiselle sektorille kannustimia. Yksityisen sektorin roolina on paitsi kehittää ajoneuvo- ja latausteknologiaa myös siirtyä sähköisten ajoneuvojen käyttöön. Tämän takia Emobility Works kannustaa kuntia luomaan uudenlaisia kumppanuuksia yksityisen sektorin, esim. energiayhtiöiden ja ajoneuvovalmistajien kanssa. Siten keskeiset sidosryhmät voivat yhdessä suunnitella ja toteuttaa paikallisesti sähköisen liikenteen toimenpidesuunnitelmat, joihin sisältyy uusiutuvan energian käyttö sähköajoneuvojen lataamisessa.

Jos olet kiinnostunut jakamaan kokemuksiasi tai tukemaan projektin toteutusta, ota yhteyttä.