Palvelut yrityksille

Palvelut yrityksille

Yrityksillä on tärkeä rooli sähköisen liikenteen käyttöönotossa. Yritysten näkökulmaa halutaan mukaan ohjaamaan toimenpiteitä. Emibility works –projektissa tuetaan myös yrityksiä ja tarjotaan heille seuraavia palveluita.

  • Tietoa sähköisestä liikenteestä ja sen edistämisestä ja käyttöönotosta
  • Näkyvyyttä projektin tapahtumissa
  • Yhteistyötä kaupunkien kanssa esim. latauspistesuunnitelman laadinnassa
  • Tuoda yritysten teknologiaosaamista ja uusia innovaatioita kuntien ja muiden sidosryhmien tietoon ja käyttöön

 


Projektin aikana olemme laatineet yrityksille työkalupakin, joka auttaa sähköisen liikenteen palveluiden kehittämisessä: 

  1. Faktoja sähköisestä liikenteestä suomessa
  2. Sähköautojen soveltuvuustyökalu
  3. Ajoneuvo- ja latausinfran taustakyselylomakkeet
  4. Ajoneuvojen elinkaarikustannuslaskuri