Palvelut kunnille

Palvelut kunnille

Emobility work projektissa mukana oleville kunnille tarjoamme kattavan ja monipuolisen palvelupaketin, jotta kunnat voivat helposti edistää sähköistä liikennettä. Palvelut räätälöidään aina kunnan tilanteen ja tarpeiden mukaan. Palveluitamme ovat esimerkiksi

 • Tietoa sähköisestä liikenteestä ja sen edistämisestä ja käyttöönotosta
 • Liikkumisen SWOT –analyysi
 • Sähköisen liikenteen kattavan Toimenpidesuunnitelman laatiminen yhteistyössä paikallisten sidosryhmien ja yritysten kanssa
 • Ajoneuvokannan analyysi ja arvio sähköistyspotentiaalista
 • Latauspistesuunnitelman laadinta

Tarjoamme asiantuntijapalveluita myös muille kunnille ja yrityksille sähköisen liikenteen edistämiseksi ja ottamiseksi käyttöön.

 


Projektin aikana olemme laatineet kunnille työkalupakin, joka auttaa sähköisen liikenteen palveluiden kehittämisessä: 

Toimenpidesuunnitelman laatimisohje (D4.3)

 1. Sähköinen liikenne ja toimenpidesuunnitelmat -esitys
 2. Faktoja sähköisestä liikenteestä suomessa
 3. Sidosryhmäkartta
 4. Nykytila-analayysilomake
 5. Sähköautojen soveltuvuustyökalu
 6. Ajoneuvo- ja latausinfran taustakyselylomakkeet
 7. Ajoneuvojen elinkaarikustannuslaskuri
 8. Toimenpidesuunnitelmapohja