Kunnat

Projektissa mukana olevilla kunnilla on jokaisella erilaiset lähtökohdat edistää sähköistä liikennettä. Tervetuloa mukaan seuraamaan edelläkävijäkuntien toimenpiteitä!

 

Kotkan kaupunki on sitoutunut vähentämään toimillaan energian ja luonnonvarojen kulutusta. Kaupungin ilmastohjelma kokoaa energiatehokkuuteen, kestävään kulutukseen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumiseen liittyvät toimet yhteen. Systemaattisilla toimenpiteillä ja seurannalla varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen.

Kaupunki on sitoutunut vähentämään omasta toiminnastaan aiheutuvia liikennepäästöjä, tarkistamaan ja varmistamaan autojen ja työkoneiden hankintakriteerit ilmasto- ja energianäkökulmasta

Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungin ilmasto-ohjelman ensimmäisten joukossa suomessa. Ilmasto-ohjelman tarkoituksena on löytää keinot, joilla pystytään vähentämään Lappeenrannan alueella muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä ja siten hillitsemään ilmaston muuttumista ja sen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia.

Ilmasto-ohjelman tavoitteita:

 • Kaupunki vähentää omien toimiensa energiantarvetta 9 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä
 • Liikenteen kasvihuonekaasupääsöjä vähennetään 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta
 • Kaupungin hankinnoissa huomioidaan ilmastovaikutukset
 • Kaupungin omista toiminnoista aiheutuvia liikenteen päästöjä vähennetään

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia sisältää kaupunkiseudun yhteisen ilmastopolitiikan vision, eri toimialoja koskevat vähennystavoitteet ja toimenpideohjelman, jolla kunnat yhteistyötahoineen vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä Euroopan unionin Suomea koskevien tavoitteiden mukaisesti. Strategiassa on esitetty myös toimia, joilla kunnat voivat varautua ilmastonmuutoksen seurauksiin.

Päästöjä vähennetään suunnitelmallisesti hyödyntäen ajoneuvo- ja polttoaineteknologiaa sekä verotusta ja informaatio-ohjausta.

 • Lisätään kannustimia ja informaatiota, jotka lisäävät joukkoliikenteen käyttöä.
 • Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus on vähintään 25 % vuonna 2030.
 • Jalankulun ja pyöräilyn kulkumuoto-osuus on vähintään 25 % vuonna 2030.
 • Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet ainakin 20 % vuonna 2030 vuoden 1990 tasosta.
 • Uusiutuvien energialähteiden osuus nostetaan 10 %:in vuoteen 2020 mennessä.

Turku tavoittelee vuoteen 2040 mennessä hiilineutraaliutta, jota kohti edetään kunnianhimoisilla ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä. Merkittävämpänä tavoitteena on tulla täysin hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2040 mennessä, jolloin kasvihuonekaasupäästöjen on oltava pienemmät kuin vuotuiset hiilinielut.

Sähköisen liikenteen keinoja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi:

 • Lisätään omassa toiminnassa ladattavien autojen käyttöä paikallisen sähköisen liikkumisen edelläkävijän roolissa
 • Rakennetaan vuosittain 3-10 uutta sähköautojen latauspistettä riippuen sähköautojen yleistymisen tahdista ja muiden sähköautojen latausliiketoiminnan edellytysten kehittymisestä
 • Pyritään aktivoimaan paikallisia toimijoita ladattavien ajoneuvojen käyttäjiksi