Meie teenused

EMobility Works projekti raames kasutati mitmeid meetodeid elektritranspordi edendamiseks nii linnades kui ettevõtetes.

Need on koondatud kokku nn tööriistakasti ja see koosneb järgmistest tööriistadest linnadele ja ettevõtetele.

Linnade jaoks on olemas:

1. Projekti tegemisi tutvustav ettekanne

2. Tööriistade kokkuvõtlik ülevaade ja elektromobiilsuse arengukava koostamise etapid

3. Esimene etapp on koostööpartnerite koondamine võrgustikku  

4. Teine etapp on olukorrast ülevaate koostamine - abiküsimustikuga

5. Kolmas etapp on laadijate, nende vajaduse asukohtade kokku leppimine

6. Neljandaks kaardistatakse kasutatavad sõidukid ja nende asendamise võimalused elektrisõidukitega

7. Viiendaks võrreldakse sõidukeid ostu ja käidukulude alusel 5-10 aasta jooksul

8. Eelmiste etappide tulemused koondatakse elektromobiilsuse arengukavasse, kus välja pakutud tegevustega kas lahendatakse mingi kitsaskoht või liigutakse ühise unistuse poole puhtamast linnaõhust

Ettevõtted saavad osaliselt kasutada samu tööriistu:

1. Koostada laadijate asukohtade ülevaade

2. Viia läbi oma sõidukite kasutamise analüüs ehk kas regulaarsete läbisõitude ja pauside tegemine võimaldaks kasutusele võtta elektrisõidukeid

4. Võrrelda oma sõidukite ostu ja käidukulude alusel tasuvust

5. Ettevõte saab koostada oma investeeringurte kava, kui elektrisõidukite kasutamine end ära tasub

 

Linnadele, ettevõtetele, inimestele ja asutustele on alla laaditavad järgmised elektromobiilsuse teadlikkust kasvatavad infomaterjalid:

(soovi korral saame edastada ka trükkimiskõlbulikud failid)

 1. Elektrisõidukite kasulikkusest pajatav voldik

2. Teiste Euroopa linnade kogemused elektritranspordi edendamisel (projekti tulemusi kokkuvõttev trükis, 32 lk)

3. Eesti elektromobiilsuse olukorra ülevaade (2015) 

4. eMobilityWorks_postkaart

5. eMobilityWorks_plakat

6. eMobilityWorks jalal seisev reklaam_(RollUp)

  

Teenused kohalikele omavalitsustele

Taskukohase ning usaldusväärse e-mobiilsuse strateegia elluviimiseks piirkondlikul tasandil on välja töötatud laialdane valik teenuseid kohalikele omavalitsustele:

-          Üldine kohaliku liikuvuse SWOT analüüs

-          Kasutades elukaare maksumuse näitajat, pakutakse nutika sõiduki analüüsi, luues sellega selge pildi e-sõidukite asendamise võimalustest

-          E-mobiilsuse tegevusplaan, mis suunab kohaliku omavalitsuse strateegiat ning kapitali täieliku e-mobiilsuse rakendamise suunas

-          Käsiraamat teiste omavalitsuste kaasamiseks

-          Käsiraamat ettevõtete kaasamiseks

Teenused ettevõtetele

Ettevõtetel on e-mobiilsuse kasutuselevõtul fundamentaalne roll – nad tuleb kaasata, et abistada orienteeriumises kohalikele omavalitsustele ning elanikele suunatud tegevustes ning reaalsetes investeerimisvõimalustes.

-          E-mobiilsuse projekti riiklike ning rahvusvaheliste konverentside ning ürituste propageerimine

-          Aidata koos kohaliku omavalitsusega määratleda, mille põhjal investeerida e-sõidukite laadimisjaamadesse

-          Levitada e-mobiilsuse kultuuri kohalikele omavalitsustele ning elanikele

-          Levitada informatsiooni tehnoloogiate ning nendega seotud hüvede kohta

-          Osaleda tegevusplaani lõpuleviimises, pakkudes mõistlikke ning tõhusaid lahendusi

-          Pakkuda välja võimalusi konkreetsete e-mobiilsusega seotud takistuste ületamiseks

 

Mõnus Minek on alternatiivsele mõtlemisele, tegevusele ja tulemusele orienteerunud konsultatsioonifirma energeetika, keskkonna ja transpordi valdkonnas.